Disclaimer

I do not provide personal investment advice and I am not a qualified licensed investment advisor. I am an amateur investor. All information found here, including any ideas, opinions, views, predictions, forecasts, commentaries, suggestions, or stock picks, expressed or implied herein, are for informational, entertainment or educational purposes only and should not be construed as personal investment advice.

While the information provided is believed to be accurate, it may include errors or inaccuracies. I will not and cannot be held liable for any actions you take as a result of anything you read here. Conduct your own due diligence, or consult a licensed financial advisor or broker before making any and all investment decisions. Any investments, trades, speculations, or decisions made on the basis of any information found on this site, expressed or implied herein, are committed at your own risk, financial or otherwise.

This is my personal website. It reflects my own views, ideas and opinions. The links provided are maintained by their respective organizations and they are solely responsible for their content. All information presented here is provided ‘as is’, without warranty of any kind, expressed or implied. From time to time I may include affiliate links and advertisements that result in me receiving a payment should a visitor click on a link or sign up to a service, as per established Internet practice. Readers are entirely responsible for any actions they take as a result of reading or clicking on links on the site.

​​

Jest to prywatny blog poświęcony edukacji finansowej.

Treść artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych. Zarabianie i pomnażanie pieniędzy (inwestycje: nieruchomości, giełda papierów wartościowych, giełdy walutowe, krytptowaluty, biznesy typu START-UP, Forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i każdy inny rodzaj inwestycji) wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Decyzje o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji podejmuj samodzielnie. Wykorzystanie pieniędzy, których utrata spowodowałaby drastyczne pogorszenie stanu domowego budżetu, zmiany standardu życia lub kłopoty finansowe, jest stanowczo odradzane.

%d bloggers like this: